Prikaži Dječji vrtić "RADOST" Darda na većoj karti
Dječji vrtić "RADOST" Darda
Žrtava Domovinskog rata 77A, 31326 Darda
031/ 740 - 412
031/ 740 - 733
KONTAKTIRATI NAS MOŽETE
OD PONEDJELJKA DO PETKA
u vremenu od 8 do 16 sati
Dječji vrtić "RADOST" Darda, Žrtava Domovinskog rata 77A, 31326 Darda; ustanova za predškolski odgoj, osnivač i vlasnik - općina Darda;
Tel.: 031/740-412; Fax: 031/740-733; email: vrtic@dvradost.hr; OIB: 27376719435; Žiro račun: 2340009-1100011327 kod Privredne banke Zagreb d.d.;
© DV "Radost" Darda, Sva prava pridržana, 2012.