PEDAGOŠKA GODINA 2014./2015.

RIBICE (1-3 Godine) - Odgojiteljice: Mladena Škvorc, Medicinska Sestra Dobrila Božić

PČELICE (3-4 Godine) - Odgojiteljice: Etelka Kovačić I Nada Tot

LEPTIRIĆI (4-5 Godina) - Odgojiteljice: Andrea Juhas I Zrinka Bakša

KOMARCI (4-6 Godina) - Odgojiteljica Snježana Golić

JEŽIĆI (5-7 Godina) - Odgojiteljice: Branka Dimić I Katarina Brkić

Dječji vrtić "RADOST", Žrtava Domovinskog rata 77A, 31326 Darda; ustanova za predškolski odgoj, osnivač i vlasnik - općina Darda;
Tel.: 031/740-412; Fax: 031/741-733; email: vrtic@dvradost.hr; OIB: 27376719435; Žiro račun: 2340009-1100011327 kod Privredne banke Zagreb d.d.;
© DV "Radost" 2012.